Czynnik R1234YF jest obecny na polskim rynku już od ponad 5 lat. W Europie zarejestrowano już ponad 30 milionów pojazdów z R1234yf!

Na rynku nadal największy udział mają pojazdy z czynnikiem R134a. Jednakże od stycznia 2013 w każdym nowo homologowanym pojeździe osobowym musiał zostać zastosowany czynnik nieprzekraczający wskaźnika GWP powyżej poziomu 150. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem liczby pojazdów, w których stosowanym czynnikiem jest R1234yf. Warsztaty powinny, więc przygotować się do ich obsługi i zastanowić się, jakie maszyny do obsługi klimatyzacji zakupić. Faktem jest, że wycofywanie z rynku czynnika R134a i coraz powszechniejsze stosowanie czynnika R1234yf pociągnęło za sobą znaczny wzrost cen starego czynnika – zanotowano wielokrotny wzrost cen czynnika R134a w stosunku do roku 2016. Tendencja cenowa zmierza ku wyrównaniu się cen obu czynników, niestety nie wiąże się to ze znacznym obniżeniem ceny R1234yf a jednak z podwyższeniem R134a. Tego typu zjawisko stwarza niebezpieczeństwo eksperymentowania przez warsztaty z niedozwolonymi czynnikami chłodniczymi.

Stosunkowo duży koszt czynnika, a co za tym idzie ciągle rosnące ceny usługi serwisu klimatyzacji doprowadziły do swego rodzaju patologii rynkowej, która objawia się procederem napełniania układów samochodowych czynnikami (gazami) nie przeznaczonymi do tego typu instalacji. Nagminnie spotykane jest napełnianie układów PROPANEM BUTANEM (LPG), R22 lub innymi niedopuszczalnymi gazami, zagrażając tym samym nie tylko instalacji w pojeździe, ale również zdrowiu i życiu kierowcy oraz mechanika obsługującego pojazd.

Aby ustrzec się przed niebezpieczeństwem wynikającym ze stosowania nieprawidłowego czynnika, firma TEXA proponuje gamę stacji KONFORT przeznaczoną do obsługi R134a oraz R1234yf. Ogromną zaletą rozwiązań TEXA jest możliwość wykorzystania w stacji opatentowanego przez TEXA Identyfikatora czynnika, opartego na technologii NDIR, wykrywającego typ czynnika R134a lub R1234yf i stopień jego czystości, zapobiegając mieszaniu się czynników, oraz chroniąc przed ściągnięciem gazu niewiadomego pochodzenia.

źródło: motofocus.pl