Warsztaty samochodowe nie muszą instalować nowych kas fiskalnych przed końcem bieżącego roku. Nakazujący wymianę urządzeń w tym terminie projekt miał wejść w życie, ale utknął w Sejmie.

Kasy fiskalne online jednak później. Kiedy?

W kwietniu bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo o miarach. Zakładał on m.in. zmiany w ewidencji obrotu i kwot podatku poprzez nakaz wymiany kas fiskalnych na tzw. kasy online. Kasy te mają być „na stałe”, bezprzewodowo połączone z centralnym systemem informatycznym zarządzanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i przesyłać szczegółowe dane o każdej transakcji.

Obowiązkiem wymiany kas w pierwszej kolejności miały zostać objęte m.in. warsztaty samochodowe.

Nowa Ustawa miała wejść w życie 1 października 2018 r., a wprowadzane przez nią zmiany obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Tak się jednak nie stanie. Co więcej, projekt cały czas leży w Sejmie i czeka aż ktoś się nim zajmie. Do zrobienia jest sporo, bowiem aby kasy można było wprowadzić potrzebna jest nie tylko nowelizacja ustawy o VAT, ale także wprowadzenie w życie rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2018 r. poz. 1206).

Powodu opóźnienia nikt nie jest w stanie oficjalnie wyjaśnić. Nie wiadomo czy to reakcja na sprzeciw przedsiębiorców, w tym właścicieli warsztatów, wypełniających naszą petycję czy też zwykłe zaniechanie. Wszystko wskazuje jednak raczej na drugą opcję, gdyż w pierwszym przypadku poznalibyśmy datę odroczenia przepisów. Obecnie, nie wiemy nic.

Problem nowych kas odłożony na przyszły rok

Jedno jest pewne. Dopóki Sejm nie zajmie się projektem Ustawy nie poznamy daty początkowej obowiązku korzystania z kas fiskalnych online. Z całą pewnością nie stanie się to już w tym roku, możemy zatem oczekiwać bardziej odległych terminów.

Nie powinniśmy spodziewać się zmian w zakresie grup przedsiębiorstw, które będą zmuszone do wprowadzenia nowych kas w pierwszej kolejności. W pierwszej grupie znajdują się warsztaty samochodowe i stacje paliw, a konkretnie – jak to ujęto w projekcie Ustawy – podmioty świadczące:

naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz wymiany opon, kół dla pojazdów silnikowych, motorowerów oraz dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, ON, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Na decyzję w sprawie oczekują także producenci kas fiskalnych, którzy muszą dostosować oferowane przez siebie urządzenia do przepisów wprowadzanych przez Ustawę. Kwestie techniczne są barierą łatwiejszą do pokonania niż te formalne. Każda kasa rejestrująca, zanim trafi do oficjalnej sprzedaży, musi otrzymać homologację Głównego Urzędu Miar. Skoro przepisów oficjalnie nie ma, przyznanie takiej homologacji nie jest możliwe.

Bądź gotowy na kasy online

Właścicielom warsztatów pozostaje czekać na jakikolwiek przełom w sprawie. Radzimy jednak być w gotowości, by nie dać się zaskoczyć nowym przepisom. Opóźnienie może bowiem skutkować chęcią „nadrobienia” straconego czasu przez Sejm i ustaleniem bardzo krótkiego czasu wejścia w życie nowych regulacji.

O wszelkich nowych doniesieniach związanych z wprowadzeniem kas fiskalnych online będziemy informować na bieżąco.

źródło: motofocus.pl