Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała senackie poprawki do nowelizacji ustaw dotyczących Bazy danych o odpadach. Oznacza to, że nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach są już na ostatniej prostej przed oficjalnym wprowadzeniem. 23 stycznia pochylą się nad nimi posłowie podczas Sesji plenarnej Sejmu.

Przypomnijmy najważniejsze postanowienia nowelizacji.  

Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku, Sejm znowelizował ustawy dotyczące internetowej Bazy danych o odpadach zmieniając znacząco zawarte w nich postanowienia. Przepisy miały jak najszybciej wejść w życie, jednak siedem poprawek zgłosili senatorowie (więcej na ten temat w osobnym artykule). Na posiedzeniu 22 stycznia, posłowie zebrani w Komisji Ochrony Środowiska przychylnie odnieśli się do poprawek Senatu i zaaprobowali nowy kształt nowelizacji. Choć projekt nadal ma swoje niedociągnięcia, prawdopodobnym jest, że 23 stycznia zostanie przegłosowany przez Sejm. Będzie to oznaczało prawdopodobne przyjęcie bez poprawek przez Senat, a wkrótce podpisanie przez prezydenta RP i wdrożenie. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać z datą wsteczną – od 1 stycznia 2020 r. Do tej pory, według wytycznych Ministerstwa Klimatu, inspektorzy ochrony środowiska mają nie karać a jedynie pouczać przedsiębiorców łamiących aktualne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Przepisy przyjęte przez Sejm zakładają m.in. opóźnienie pełnego wejścia w życie regulacji związanych z elektroniczną wersją BDO o 6 miesięcy – do 30 czerwca 2020 r. Do tej daty, przedsiębiorcy będą mogli przekazywać odpady na starych zasadach, z wykorzystaniem papierowych kart przekazania odpadów. Sporządzona w ten sposób dokumentacja będzie jednak musiała i tak zostać wprowadzona do bazy online do 31 lipca 2020 r. Po 30 czerwca przedsiębiorcy będą zobligowani do wykorzystywania papierowych kart tylko w przypadku awarii systemu.

Warunkiem dla prowadzenia ewidencji odpadów online jest posiadanie wpisu do BDO. Nowelizacja przepisów wprowadza liczne zmiany limitów, które wykluczą z obowiązku posiadania wpisu do BDO znaczną część małych i średnich przedsiębiorstw. Nie będzie wśród nich warsztatów samochodowych, które ze względu na rodzaj generowanych odpadów (oleje przepracowane, czyściwa, filtry oleju itd.) muszą posiadać wpis do BDO.

Dzięki jednej z senackich poprawek, termin składania sprawozdań odpadowych za rok 2019 zostanie wydłużony do 30 czerwca 2020 r. (poprzednie ustalenia zakładały 15 marca).

Wciąż nierozwiązane pozostają problemy z błędami w działaniu internetowej Bazy danych o odpadach. Przedsiębiorcy narzekają, że oprogramowanie często zawiesza się na dłuższy czas, są problemy z otrzymaniem loginu i hasła po rejestracji w systemie. Na plan pierwszy wysuwa się jednak znaczący problem, polegający na braku możliwości korekty danych wprowadzanych do systemu. Oznacza to np., że przedsiębiorca wpisując przez pomyłkę złą ilość odpadów (np. 100 ton zamiast 10 ton), nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Przez tę sytuację, w systemie może figurować bardzo wiele błędnych danych. Ministerstwo Klimatu póki co nie odnosi się konkretnie do problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, ani nie podaje terminów, w których zostaną one naprawione.